Kaynak Mühendisliği Hakkında

Kaynak Mühendisliği

Uluslararası Kaynak Mühendisliği Çalışma Alanı ve İçeriği

Kaynak mühendisi; çeşitli endüstri kollarında, kaynaklı konstrüksiyon projelerini planlar, hazırlar ve uygular. Mevcut kaynak proje ve süreçlerinin denetimini yapar. Türbin, gemi, otomobil, imalat makineleri, santrifüjlü kompresör gibi farklı tipteki makinelerin kaynak yapım süreçlerinde ve inşaat projelerinde rol alır. Üretimde kalite şartlarının sağlanması ve artırılması için çalışır.

Verilen eğitim, Uluslararası Kaynak Enstitüsü'nün (IIW) yönergeleri ve yetkilerine uygun olarak yürütülür ve kaynakla ilgili tüm çalışma kollarında, bilgilerini ve becerilerini teorik ve uygulama yönünden derinleştirmek isteyen herkese yöneliktir.

Uluslararası Kaynak Mühendisi (IWE) ve Tekniker (IWT) için mevcut IIW yönergeleri çerçevesinde, IAB-252 ve IAB-195'e uygun olarak örgün & bilgisayar destekli online eğitimler verilmektedir.

Eğitim, kaynak koordinatörleri için ISO 3834, ISO 14731 ve EN 1090 standartlarına göre tasarlanmıştır.

Ayrıca bu eğitim, şirketlerde kalite güvence sertifikasına sahip olunmasını ve sürdürülmesini de sağlamaktadır.

Kaynak Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları

 • Kaynak gerektiren mühendislik tasarımlarının analizini yapmak,
 • Gerekli ekipman ve personeli belirlemek,
 • Proje için hangi kaynak işlemlerinin yapılacağını tanımlamak,
 • Metal ve alaşımlarının kaynağında en uygun birleştirme değerlerini elde etmek için, en uygun kaynak ve işlem parametrelerini belirlemek ve konu hakkında kaynak personelini bilgilendirmek ve denetlemek,
 • Projenin şartname, planlanan zaman ve bütçeye göre ilerlemesini sağlamak,
 • Gerekli belge ve prosedürleri hazırlamak,
 • Kaynak ekibinin eğitimi ve denetimini sağlamak,
 • Mevcut kaynak ekipman ve yöntemlerini değiştirmek veya iyileştirmek,
 • Yeni kaynak fenomenleri keşfetmek için çalışmalar yapmak,
 • Kalite kayıtlarının tutulması ve kalite raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

Uluslararası Kaynak Mühendisliğine Katılım Koşulları

Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitimine katılabilmek için aşağıdaki koşullardan birini sağlamak gerekir:

 • 1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden Mühendislik Derecesi (en az 4 yıl) diplomasına sahip olmak.
 • 2. Yurt dışında üniversite bitirmiş öğrenciler için mezun oldukları üniversitenin Yüksek Öğretim Kurumunca tanınırlığını belgelemek.
 • 3. Teknik Eğitim Fakültesi Metal, Metalurji ve Makina Teknolojileri Bölümlerinden (en az 4 yıl) Teknik Öğretmen Diplomasına sahip olmak.

Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitimi Sonrası Kazanılan Bilgi ve Beceriler

 • - Malzeme bilimine, metal ve alaşımlarının özelliklerine ve kaynak teknolojilerine hakim olmak,
 • - Verileri analiz etme ve yorumlama becerisi sergilemek,
 • - Birden fazla görevi önceliklendirme ve yönetme yeteneğine sahip olmak,
 • - İş birliği ve takım çalışması becerisi sergilemek,
 • - Yönetim ve liderlik becerisi sergilemek,
 • - Analitik düşünme yeteneği sergilemek,
 • - Teknik becerilere sahip olmak.

Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitim İçeriği

Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitimleri 4 ana modülden oluşmaktadır:

 • Modül 1: Kaynak Prosesleri ve Donanımları
 • Modül 2: Endüstriyel Malzemelerin Kaynaktaki Davranışları
 • Modül 3: Konstrüksiyon ve Tasarım
 • Modül 4: Üretim Uygulamaları

Diploma

Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, IIW-Uluslararası Kaynak Enstitüsü adına Gedik Eğitim Vakfı (GEV) tarafından verilen Uluslararası diplomayı almaya hak kazanırlar.

Diplomalar İngilizce olarak hazırlanır ve dünya çapında geçerlidir.

TKTA Hakkında

Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi, 2008 yılında kaynak teknolojisini bilimsel ve uygulama alanında geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kaynak sektöründe yaşanan gelişmeler doğrultusunda düzenlemeleri yapmayı, denetlemeyi ve Türk kaynak sektörüne hizmet etmeyi hedeflemektedir. Kaynak teknolojisi alanında çalışmalar yapan profesyonelleri bir araya getiren TKTA, üyeleri arasında teknoloji transferini sağlamakta ve gelişimi için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Üretimde tasarruf sağlayan, verimliliği ve kaliteyi artıran, çevreye duyarlı üstün kaynak teknolojileri Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi çerçevesinde araştırılıp bilgi ve deneyim paylaşımı ile kaynak sektörü daha ileri seviyelere çıkarılacaktır. Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi bu amaçla Uluslararası Kaynak Enstitüsü ile ilişkilerini geliştirerek dünyada kaynak alanında yaşanan gelişmelerin takip edilmesini sağlamaktadır.

Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi öncelikli olarak kaynak konusunda çalışmalar yapan herkesi çatısı altında toplamakta, bireyler ve kuruluşlar arasında iletişimi güçlendirecek faaliyetler düzenlemektedir. Bu doğrultuda kaynakta eğitim, yeterlilik ve sertifikasyon ortak kurallar ve ilgili teknoloji tanımlama çalışmaları yaparak kaynakta niteliği ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapmaktadır.

Amaç

IIW Misyonu:

Kaynak ve birleştirme endüstrisini dünya çapında bir ağ üzerinden ilerletmek ve geliştirmek

IIW Vizyonu:

Daha güvenli ve sürdürülebilir bir dünya için; kaynak ve birleştirmede, endüstriyi, araştırmayı ve eğitimi bir araya getiren küresel bir topluluk oluşturmak.