Kaynak Muayene Personeli - Temel Eğitim

Kaynak Muayene Personeli Eğitimi Hakkında

Kaynak Muayene Personeli
Kaynak Muayene Personeli

Uluslararası Kaynak Muayene Personeli’nin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kaynaklı imalatın belirtilen kod , standart , prosedür, teknik şartname veya talimata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve raporlamaktır.

Neden Uluslararası Kaynak Muayene Personeli’ne ihtiyaç vardır?

Kaynaklı üretimin öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm şartların ilgili standartlara uygun olarak kontrolünün sağlanması ve uluslar arası platformlarda iş yapan tüm firmaların kalite sistemlerinin gereği doğrultusunda, tüm kaynak denetim işlemlerinin bir plan dahilinde yetkinliği bir belge ile kanıtlanmış olan, yeterli bilgi donanımına sahip kalifiye kişilere gereksinim duymasıdır.

Uluslararası Kaynak Temel Eğitimi sırasında neler anlatılacak?

 • Kaynak yöntemleri, metal malzemelerin kaynak sırasındaki davranışları, kaynak hesapları ve standartları
 • Tahribatsız, mekanik test ve görsel muayene inceleme tekniği
 • Kaynak talimatları, kaynak prosedürü özellikleri ve nitelikli kaynak prosedürlerinin uygulanması
 • Malzeme ve sarf malzemelerin özellikleri
 • Mühendislik çizimleri, işçilik toleransları
 • Kaynak prosedürü şartnameleri, yöntemler ve prosedürlerin değerlendirilmesi
 • Denetim prosedürleri ve kabul kriterleri
 • Uluslararası ve ulusal kaynakçı yeterlilik programları
 • İmalat öncesi, imalat ve imalat sonrası ile ilgili kaynak kusurların belirlenmesi
 • Ulusal özelliklere veya kodlara dayalı denetim gereksinimleri
 • Kaynak ekipmanlarının işlevselliği ve uygulamaları/kısıtlamaları
IWIP/B (International Welding Inspection Personnel – Temel) / 105 Saat – 6 Hafta

Uluslararası Kaynak Muayene Personeli eğitimine kimler katılabilir?

IWIP-B için (Temel Eğitim);
“Uygulayıcı düzeyinde kaynak ve denetim de en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.”

Uluslararası Kaynak Muayene Personeli (IWIP-S) (IWIP-B)
Kaynak Teknolojisi
Kaynak yöntemleri ve ekipmanları
Malzemelerin kaynak esnasındaki davranışları
Konstrüksiyon ve tasarım
Üretim uygulamaları
Kaynak Denetimi
Kaynak denetimine giriş
Kaynaklı bağlantıların mekanik testleri
Kaynak Hataları
NDT metodları
Kalite güvence prensipleri ve seviyeleri
Denetim fonksiyonlarının yönetimi
Pratik çalışmalar
Modüller IWIP-S IWIP-B
Kaynak Teknolojisi 94 Saat 65 Saat
Kaynak Denetimi 63 Saat 40 Saat

Eğitim Ön Kayıt Formu